Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Press release

Discuții în cadrul mesei rotunde "Aprobarea Legii Standardizării în Moldova - care sunt consecințele pentru societatea economică?" Astazi, 22 aprilie 2016, peste 30 de participanți din cadrul Ministerului Economiei, Institutului National de Standardizare, reprezentanți ai ministerelor și altor autorități publice (autorități de reglementare și supraveghere), asociații comerciale, operatori economici, reprezentanți ai sistemului de Infrastructură a Calității au participat la masa rotundă, intitulata "Aprobarea Legii Standardizării în Moldova - care sunt consecințele pentru societatea economică?", sustinuta de d-na Iuliana Chilea, ASRO, România. Evenimentul a fost organizat la sediul Institutului Național de Metrologie, în cadrul proiectului de twinning “Consolidarea capacităților în sectorul standardizării și metrologiei conform celor mai bune practici a statelor membre ale Uniunii Europene”. Discuția în cadrul masei rotunde a oferit o imagine de ansamblu a cadrului juridic european privind standardizarea și noua lege națională, cu accent pe necesitatea colaborării cu autoritățile publice și operatorii privați și s-a axat asupra principalelor modificări ale noii Legi a Standardizării în RM și implicațiilor sale.

Round table discussion “Approval of Standardization Law in the Republic of Moldova – what are the consequences for the economic society” Today, on April 22nd, around 40 participants from the Ministry of Economy, National Institute of Standardization, representatives of ministries and other public authorities (regulatory and surveillance authorities), trade associations, economic operators and QI representatives participated in a round table titled “Approval of Standardization Law in the Republic of Moldova – what are the consequences for the economic society”, held by Mrs. Iuliana Chilea, ASRO, Romania. The event was organized at the headquarters of the National Metrology Institute, in the framework of the project „Strengthening of the standards and metrology sector according to the best practice in the EU Member States”. The roundtable discussion gave a general overview over the role of standards and standardization according to the European policies and new legal framework, emphasizing the need to cooperate with public authorities and private sector, and focused on the major modifications of the new Standardization Law in RM and its implications.

Round Table on Approval of Standardization LawRound Table on Approval of   Standardization Law