Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Chisinau, October 2015. Today, on 07.10.2015, about 30 persons from the National Institute of Metrology, the Consumer protection agency as well as from private enterprises took part in the seminar on European Directives on Metrological Requirements for Pre-packages that was organized in the framework of the EU Twinning project „Strengthening of the standards and metrology sector according to the best practice in the EU Member States”. The seminar gave an overview about prepackage regulation in the EU in general, but also of examples of the requirements by OIML and in Germany. The goal of the seminar was not only to give an overview on the prepackage regulation in the European Union, but also to give an overview of requirements for labeling and tolerances for prepackages, requirements for manufacturers and packers, assessment procedures at packers taken by authorities, and to give practical examples on pre-packed products. The lecturer of the seminar was Ph.D. in Physics Alexander Liebegall from the Office for Legal Metrology in Berlin, Germany.

 

Astăzi. 07.10.15, 30 de persoane de la Institutul National de Metrologie, Agenția de protective a consumatorului și întreprinderi private au participat la seminarul cu tematica Directivele europene privind cerinţele metrologice pentru preambalate fi organizat în cadrul proiectului Twinning “Consolidarea capacităților în sectorul standardizării și metrologiei conform celor mai bune practici a statelor membre ale Uniunii Europene” finanțat de UE. Seminarul a oferit o imagine de ansamblu cu privire la reglementarea preambalării în UE, şi a propus exemple de cerințe a OIML și a Germaniei. Scopul seminarului a fost nu doar imaginea de ansamblu asupra reglementărilor în UE dar si a relata cu privire la cerințele de etichetare și toleranțe pentru preambalate; cerințele pentru producători/ambalatori;procedurile de evaluare la ambalare de către autorități, să dea exemple de punere în aplicare a cerințelor în Germania, să dea exemple de soluții practice. Lectorul pentru Seminar a fost Doctorul în ştiinţe fizice Alexander Liebegall, anterior Oficiu Metrologiei Legale, Berlin, Germania.

 

Seminar activity 1.5